Home » Author Archives: admin (page 4)

Author Archives: admin

Thành lập công ty cổ phần

Các loại chứng khoán

Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi lại cổ phần. Cổ đông sáng lập doanh nghiệp  có cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng người tham gia góp vốn thành lập công ... Read More »

Trả cổ tức cho cổ đông

Trả cổ tức cho cổ đông

Theo quy định của pháp luật thì Cổ tức trả cho cổ đông phổ thông được xác định dựa trên số lợi nhuận ròng đã triển khai, đồng thời các khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp cổ phần chỉ được trả cổ tức cho người tham gia góp vốn thành lập công ty khi mà đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ về vốn khác theo quy ... Read More »

Không góp đủ vốn điều lệ ?

Không góp đủ vốn điều lệ ?

Bước đầu tiên của tiến trình thành lập công ty đó là làm các thủ tục cần thiết thì mới có thể thành lập được, trong đó việc góp vốn là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng nếu muốn công ty hoạt động được. Lạc Việt xin đưa ra một vấn đề để bàn luận đó ... Read More »

Tư vấn hợp tác giữa hai doanh nghiệp

Tư vấn hợp tác giữa hai doanh nghiệp

Trong trường hợp hai bên đều không muốn thành lập công ty mới thì có thể bắt đầu ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh viết tắt là BCC Ưu điểm của hợp đồng Hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC có thể giúp người góp vốn tiết kiệm được nhiều thời gian, công lao cũng như tiền bạc do không phải thành lập tổ chức kinh tế. Với hình thức đầu tư này, các bên có thể trợ giúp lẫn ... Read More »

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp ra nơi khác quận

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp ra nơi khác quận

Các công ty nếu muốn chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mình thì cần phải thực hiện những công việc gì? Nếu chuyển địa chỉ khác quận khác tỉnh cần có hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Khi tiến hành thành lập công ty tại hà nội thì chủ công ty đã phải có địa chỉ trụ ... Read More »

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Mỗi công ty đều có một người đại diện theo pháp luật, để thực hiện các công việc như quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động của công ty…Thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần…hay các công ty khác thì đều phải quy định rõ ràng về người đại diện theo pháp luật của công ty, ... Read More »

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì sẽ quan tâm tới vấn đề khi nào bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức khi thành lập doanh nghiệp đầu tư cần quan tâm để tránh những rủi ro không ... Read More »

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động kinh doanh đều phải biết các quy định liên quan đến thuế của doanh nghiệp để tránh rủi ro không đáng có. Vậy khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức mới thành lập doanh nghiệp, mới đi vào hoạt động kinh doanh có được hoàn thuế không? Hoàn thuế ... Read More »