Home » Author Archives: admin (page 4)

Author Archives: admin

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp ra nơi khác quận

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp ra nơi khác quận

Các công ty nếu muốn chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mình thì cần phải thực hiện những công việc gì? Nếu chuyển địa chỉ khác quận khác tỉnh cần có hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Khi tiến hành thành lập công ty tại hà nội thì chủ công ty đã phải có địa chỉ trụ ... Read More »

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Mỗi công ty đều có một người đại diện theo pháp luật, để thực hiện các công việc như quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động của công ty…Thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần…hay các công ty khác thì đều phải quy định rõ ràng về người đại diện theo pháp luật của công ty, ... Read More »

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì sẽ quan tâm tới vấn đề khi nào bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức khi thành lập doanh nghiệp đầu tư cần quan tâm để tránh những rủi ro không ... Read More »

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động kinh doanh đều phải biết các quy định liên quan đến thuế của doanh nghiệp để tránh rủi ro không đáng có. Vậy khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức mới thành lập doanh nghiệp, mới đi vào hoạt động kinh doanh có được hoàn thuế không? Hoàn thuế ... Read More »

Thay đổi điều lệ doanh nghiệp

Thay đổi vốn điều lệ

Mỗi khi thành lập công ty mới thì một trong số các yêu cầu qua trọng cần phải thực hiện đó là thành lập điều lệ công ty. Điều lệ công ty giúp cho các thành viên trong công ty biết được quyền và nghĩa vụ mà mình cần phải thực hiện. Vậy khi nào thì được sửa đổi điều ... Read More »

Thành lập công ty con

Thành lập công ty con

Hiện nay có nhiều công ty có ý tưởng thành lập công ty con nhằm tránh rủi ro cho công ty mẹ cũng như nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ban đầu. Vậy có thể thành lập công ty TNHH con từ công ty mẹ được không, hay công ty cổ phần có được thành lập ... Read More »

Một số chính sách nhân sự cho công ty

Một số chính sách nhân sự cho công ty

Doanh nghiệp nào khi tiến hành thành lập doanh nghiệp ngoài các vấn đề về vốn, tên doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp thì cần quan tâm đến nhân sự, bởi nhân viên là yếu tố nòng cốt giúp doanh nghiệp phát triển. Các chính sách giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ mà họ ... Read More »

Thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào, thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào cho đúng pháp luật, các doanh nghiệp mới thành lập công ty có được thay đổi đăng ký kinh doanh không hoặc muốn chuyển đổi từ công ty cổ phần sang thành lập công ty TNHH thì có phải ... Read More »