Home » Giải thể công ty

Giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói, nhanh gọn, giá rẻ tại Hà Nội. Công ty Lạc Việt.

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì sẽ quan tâm tới vấn đề khi nào bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức khi thành lập doanh nghiệp đầu tư cần quan tâm để tránh những rủi ro không ... Read More »

Các bước giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động thua lỗ, hoặc kinh doanh gặp khó khăn hoặc không muốn kinh doanh nữa thì người thành lập doanh nghiệp TNHH, công ty tư nhân, công ty cổ phần… phải có quyết định đúng đắn hoặc là giải thể hoặc là tìm hướng đầu tư khác để vực dậy công ty. Nếu các ... Read More »

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

3 Hồ sơ giải thể công ty không thể thiếu

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Có rất nhiều lý do khiến doanh nghiệp phải giải thể như không làm ăn thua lỗ, hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị giải thể theo quyết định của ... Read More »

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi mà doanh nghiệp hoạt động thu lỗ, hoặc gặp phải một số vấn đề về tài chính… mà không muốn giải thể doanh nghiệp thì có thể thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Vậy khi nào được tạm ngừng kinh doanh, thời gian là bao lâu, thủ tục như thế nào ? Lạc Việt xin được chia ... Read More »

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Các quy định, thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được tiến hành ra sao, quy định như nào??? Đây là các vấn đề mà Lạc Việt muốn chia sẻ với các bạn. Đối tượng của việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện Đối tượng ... Read More »

Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động bị giải thể hay bị phá sản?

Doanh nghiệp bị giải thể theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội ... Read More »