Home » Giải thể công ty » Các bước giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động thua lỗ, hoặc kinh doanh gặp khó khăn hoặc không muốn kinh doanh nữa thì người thành lập doanh nghiệp TNHH, công ty tư nhân, công ty cổ phần… phải có quyết định đúng đắn hoặc là giải thể hoặc là tìm hướng đầu tư khác để vực dậy công ty. Nếu các doanh nghiệp đó không thể tìm được hướng giải quyết nào khác thì buộc phải giải thể, giải thể đều phải theo một quy trình nhất định. Lạc Việt xin tư vấn cho các bạn bốn bước giải thể nhanh chóng.

Bước 1: Ra quyết định giải thể

 • Doanh nghiệp ra quyết định giải thể doanh nghiệp để nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Nội dung cuẩ quyết định gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thanh lý tài sản: Hội đồng thành viên ( công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hay chủ sở hữu công ty ( công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ quy định trong Điều lệ công ty về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng. Và sau đó lập biên bản về việc thanh lý tài sản của công ty.
 • Từ ngày thông qua quyết định giải thể thì trong 7 ngày làm việc, công ty phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, thông báo cho tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và thông báo này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có chi nhánh). Tùy theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp quyết định giải thể mà doanh phải đăng quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Các bước giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Bước 2: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3: Làm hồ sơ giải thể

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, từ sau ngày thanh toán hết các khoản nợ này, tức là trong thời hạn 7 ngày làm việc, người đại diện theo pháp luật của công ty đó phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để tiến hành giải thể.

Nội dung hồ sơ gồm có:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có của công ty và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
 • Văn bản có dấu chứng nhận của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo, hoặc có 3 bài báo liên tiếp về việc giải thể của doanh nghiệp;
 • Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Chứng từ của ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản, xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Trường hợp mà công ty chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc công ty chưa mở tài khoản.

Bước 4: Giải thể hoàn thành

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Nếu muốn được tư vấn một cách cụ thể nhất về việc giải thể hoặc thành lập doanh nghiệp mới, các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*