Home » Giải thể công ty » Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Các quy định, thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được tiến hành ra sao, quy định như nào??? Đây là các vấn đề mà Lạc Việt muốn chia sẻ với các bạn.

  1. Đối tượng của việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Đối tượng bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Có thể định nghĩa về chi nhánh, văn phòng đại diện như sau (Căn cứ vào Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014):

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
  • Văn phòng đại diện được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.
  1. Quy định về trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Căn cứ vào Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014: Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>>> Xem thêm : CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP?

Có 2 quy định để chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đó là chấm dứt tự nguyện và bắt buộc. Đối với trường hợp chấm dứt bắt buộc chỉ bị thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

  1. Điều kiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Pháp luật không quy định về điều kiện chấm dứt bởi các khoản nợ của chi nhánh, văn phòng đại diện do công ty chịu và cũng không đặt ra vấn đề đảm bảo thanh toán hết nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại bởi chủ thể thực hiện. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ không phải là điều kiện bắt buộc của chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

  1. Hậu quả pháp lý.

Việc chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện không có nghĩa là chấm dứt hoạt động của cả doanh nghiệp. Tuy nhiên khi mà tổ chức bị giải thể thì các chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đó cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

  1. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động

Trình tự, thủ tục của chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đơn giản, ngắn gọn hơn giải thể doanh nghiệp. Còn đối với đơn vị có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động thì phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng kí kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc !!!

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*