Home » Giải thể công ty » Có phải nộp danh sách người lao động khi giải thể công ty không?

Có phải nộp danh sách người lao động khi giải thể công ty không?

Trong thủ tục giải thể doanh nghiệp thì hồ sơ giải thể có yêu cầu phải nộp danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, vậy một số trường hợp công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, và không có lao động làm việc ở công ty nữa thì có phải nộp danh sách người lao động không? Lạc Việt xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này như sau.

Khi mà doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ thì trong 07 ngày làm việc sau ngày thanh toán hết các khoản nợ này, người đại diện theo pháp luật của công ty đó buộc phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp mà công ty đã chuẩn bị đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để tiến hành giải thể theo quy định của pháp luật.

Có phải nộp danh sách người lao động khi giải thể công ty không?

Có phải nộp danh sách người lao động khi giải thể công ty không?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

  • Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng BHXH;
  • Danh sách người lao động hiện có của công ty và quyền lợi người lao động đã được giải quyết các quyền lợi;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  • Văn bản có dấu chứng nhận của cơ quan thuế, xác nhận doanh nghiệp đã quyết toán thuế xong, không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế;
  • Chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo, hoặc có 3 bài báo liên tiếp về việc giải thể của doanh nghiệp ( nếu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc doanh nghiệp phải đăng báo);
  • Biên bản về việc đã thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
  • Chứng từ của ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản, xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Trường hợp mà công ty chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc công ty chưa mở tài khoản.

Như vậy trong hồ sơ giải thể buộc phải có danh sách người lao động của công ty, nhưng trong trường hợp công ty đã chấm dứt HĐLĐ với tất cả người lao động và hiện công ty không còn nhân viên nữa thì không cần phải nộp Danh sách người lao động. Mà chỉ cần nêu rõ nội dung đã chấm dứt HĐLĐ với người lao động trong thông báo giải thể DN là được. Bởi danh sách người lao động phải nộp trong hồ sơ khi giải thể là danh sách người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp trong thời gian tiến hành giải thể.

Để hiểu rõ hơn về giải thể doanh nghiệp hoặc bạn muốn thành lập công ty tại Hà Nội mới thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Xem thêm :  Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*