Home » Giải thể công ty » Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động bị giải thể hay bị phá sản?

Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động bị giải thể hay bị phá sản?

Doanh nghiệp bị giải thể theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Và nếu muốn giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, mặt khác, đơn vị không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động bị giải thể hay bị phá sản?

Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động bị giải thể hay bị phá sản?

Còn theo quy định tại Điều 4 khoản 2 Luật phá sản năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, phá sản được hiểu là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Do đó, chỉ cần công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn thì công ty sẽ bị lâm vào tình trạng phá sản và khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ gửi lên Tòa án thì công ty phải thực hiện đúng thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản năm 2014.
Doanh nghiệp không thanh toán được lương cho người lao động trong 5 tháng:

Khi đó doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán nợ cho chủ nợ đặc biệt là người lao động, lúc đó người lao động có quyền đệ đơn lên Toàn án yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 khoản 2 luật phá sản 2014

“ Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trục tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn ba tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp , hợp tác xã không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán.”

Có thể bạn quan tâm: KHI THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP THƯỜNG LỰA CHỌN MÔ HÌNH CÔNG TY NÀO?

Nếu doanh nghiệp tự nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn theo quy định tại điều 28 luật phá sản năm 2014 thì việc mở thủ tục phá sản sẽ giúp doanh nghiệp không còn quan hệ với khối tài sản cũ cũng như hết nghĩa vụ trả nợ cho chủ nợ để từ đó tạo cơ sở xây dựng một sản nghiệp mới.
Công ty Lạc Việt  chuyên tư vấn về thành lập doanh nghiệp, kế toán trọn gói, giải thể doanh nghiệp, đảm bảo tư vấn nhanh chóng, giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp.

Các bạn có thể liên lạc theo địa chỉ sau để được tư vấn cụ thể nhất:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*