Home » Giải thể công ty » Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Có rất nhiều lý do khiến doanh nghiệp phải giải thể như không làm ăn thua lỗ, hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị giải thể theo quyết định của Tòa án. Vậy các quy định cũng như trình tự giải thể khi mà công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tiến hành như thế nào? Lạc Việt xin giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quy định về giải thể kinh doanh trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký được quy định tại khoản 1 điều 201 Luật doanh nghiệp

Thứ nhất: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau lúc nhận được quyết định giải thể công ty của Tòa án có hiệu lực thi hành, cùng lúc với việc phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án cùng với thông báo;

Thứ hai: Kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, trong khoảng thời gian là 10 ngày, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Các quyết định giải thể công ty, hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tất cả đều phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, thông báo cho người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty và ở tất cả các chi nhánh của công ty. Nếu pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì doanh nghiệp cần phải đăng quyết định giải thể doanh nghiệp ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Nếu công ty chưa thanh toán hết các khoản nợ thì phải khi gửi quyết định giải thể cần phải gửi kèm thông báo và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Nội dung của thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ ba: Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật này.

Thứ tư: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày mà công ty thanh toán hết các khoản nợ thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ năm: Theo quy định tại khoản 1 điều này thì sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể công ty mà công ty bạn không nhận được phản đối từ bên có liên quan bằng văn bản thì sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của công ty đó trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ sáu: Những người có liên quan trong công ty như quản lý, người đại diện theo pháp luật, cổ đông… phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều này.

Vậy khi mà bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án thì công ty bạn phải tiến hành giải thể theo trình tự trên.

Hy vọng bài viết là hữu ích với các bạn

Có thể bạn quan tâm : dịch vụ giải thể công ty

Mọi chi tiết để được tư vấn về thành lập doanh nghiệp, kế toán trọn gói hay giải thể doanh nghiệp một cách nhanh nhất các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*