Home » Giải thể công ty (page 2)

Giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói, nhanh gọn, giá rẻ tại Hà Nội. Công ty Lạc Việt.

Các trường hợp đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp đóng Mã số thuế doanh nghiệp

Các trường hợp đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi muốn chấm dứt tồn tại như giải thể, chấm dứt kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở. Đây là công việc cần thiết và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành ... Read More »

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự Ngoài việc quy định,  các loại đại diện, phạm vi đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Bộ luật tố tụng dân sự đã có những căn cứ hoàn thành hay chấm dứt đại diện làm cơ sở cho việc xác định các hoạt động tố tụng hợp pháp ... Read More »

3 Hồ sơ giải thể công ty không thể thiếu

3 Hồ sơ giải thể công ty không thể thiếu

Các doanh nghiệp khi không còn khả năng tồn tại thì sẽ phải giải thể điều đó đảm bảo lợi ích cho tất cả mọi người. Vậy việc giải thể cần có hồ sơ và quyết toán thuế như thế nào ? 1. Thủ tục giải thể công ty với Thuế _ Nộp 1 bộ hồ sơ gửi chi cục ... Read More »

4 mức phạt khi không giải thể doanh nghiệp

4 mức phạt khi không giải thể doanh nghiệp

Tính đến 31-03-2014 thì có khoảng 140 nghìn doanh nghiệp không làm thủ tục giải thể khi công ty không hoạt động nữa.Vậy không giải thể doanh nghiệp khi không hoạt động nữa có sao không? 1. Thế nào là giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp? Giải thể doanh nghiệp: là doanh nghiệp sẽ chấm dứt mọi hoạt ... Read More »

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp GIÁ RẺ

Tư vấn chính xác về thủ tục giải thể doanh nghiệp GIÁ RẺ - TIẾT KIỆM

Sau một khoảng thời gian hoạt động nhất định, vì một số lý do nào đó mà doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục để giải thể theo đúng quy định của pháp luật. Khi bắt đầu tiến hành giải thể doanh nghiệp thì cần phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, tài chính cùng với các thủ ... Read More »