Home » Giải thể công ty » Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi mà doanh nghiệp hoạt động thu lỗ, hoặc gặp phải một số vấn đề về tài chính… mà không muốn giải thể doanh nghiệp thì có thể thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Vậy khi nào được tạm ngừng kinh doanh, thời gian là bao lâu, thủ tục như thế nào ? Lạc Việt xin được chia sẻ với các bạn về các vấn đề trên.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là việc ngưng kinh doanh, ngưng hoạt động của công ty tối đa 2 năm được quy định rõ tại khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 43 của Nghị định 88/2006/NĐ-CP.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh, doanh Doanh nghiệp cần phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị và cơ quan thuế. Thông báo phải được gửi cùng quyết định và biên bản họp của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nội dung văn bản thông báo gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngành, nghề kinh doanh.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
  • Lý do tạm ngừng kinh doanh.
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.

Ngày cụ thể bắt đầu tạm ngừng và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh đã được quy định rõ trong thông báo, công ty phải tiếp tục hoạt động kinh doanh khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng tối đa 1 năm, hết 1 năm này nếu công ty vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, khi đó tổng thời gian tạm ngừng tối đa là 2 năm tính cả thời gian tạm ngừng trước đó. Doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng tối đa 2 lần, mỗi lần tạm ngừng là 1 năm, sau khi hết thời gian tạm ngừng doanh nghiệp phải hoạt động trở lại, hoặc nếu không hoạt động thì phải giải thể, chuyển nhượng. Đơn vị muốn kinh doanh trở lại thì làm Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Thuế để thông báo về việc này trong trường hợp chưa hết hạn tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng gồm : 3 bộ hồ sơ

  • Công văn xin tạm ngừng.
  • Biên bản họp hội đồng thành viên cổ đông.
  • Quyết định tạm ngừng.
  • Bản photo Giấy phép kinh doanh
  • Công văn xác nhận không nợ Thuế.

Có thể bạn quan tâm: CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP?

Lưu ý: Khi mà tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động (nếu có), trừ trường hợp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác. ..Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác, không phải nộp thuế môn bài và các loại thuế khác…

Công ty Lạc Việt chuyên giải thể doanh nghiệpthành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đắp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*