Home » Giải thể công ty » Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì sẽ quan tâm tới vấn đề khi nào bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức khi thành lập doanh nghiệp đầu tư cần quan tâm để tránh những rủi ro không đáng có.

  1. Các trường hợp bị thu hồi, chấm dứt
  • Thu hồi

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật doanh nghiệp, người ra quyết định là cơ quan đăng ký đầu tư.

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

Thu hồi và chấm dứt hoạt động đầu tư

  • Chấm dứt

Trường hợp 1: Theo ý chí của Nhà nước có thể bị thu hồi đất dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng đất đầu tư;

Bị thu hồi hoặc cấm sử dụng trong thời gian 6 tháng khi có quyết định thu hồi.

Dự án đầu tư ngừng hoạt động hay hết thời hạn 12 tháng từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư;

Sau 12 tháng, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không còn khả năng thực hiện dự án theo tiến độ như đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư, mà cũng không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Xem thêm: Thành lập công ty con

Trường hợp 2: Theo quyết định của  nhà đầu tư và tính chất của dự án

Nhà đầu tư tự quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án;

Theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã ký kết;

Nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện dừng hoạt động của Dự án đầu tư thuộc các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Đầu tư mà

Trường hợp 3: Theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài.

  1. Thủ tục

Thủ tục trong trường hợp trường hợp 1 và trường hợp 3:

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, kèm theo việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp mà dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư cũng chính là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư. Khi đó nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.

Nếu chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này và nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp 2:

Tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt, nhà đầu tư phải gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư ;

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ công ty hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ,nhà đầu tư thông báo  với cơ quan đăng ký đồng thời nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp TNHH, cổ phần…. hay  muốn tiến hành dịch vụ giải thể doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau đây để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Có thể bạn quan tâm: NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*