Home » Giải thể công ty » Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu công ty một thành viên khi công ty bị phá sản là gì, và chủ sở hữu có phải chịu trách nhiệm đối với cả tài sản riêng của chủ sở hữu khi công ty bị phá sản không? Các quy định pháp luật về vấn đề này là như nào ? Hôm nay, công ty Lạc Việt xin được trình bày về vấn đề Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản.

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Theo khoản 1 Điều 63 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”

>>> Xem thêm : THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CÓ KHÓ KHÔNG?

Chủ sở hữu của công ty TNHH có nghĩa vụ sau:

  • Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty;
  • Tuân thủ Điều lệ công ty;
  • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty;
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

Công ty TNHH một thành viên là một pháp nhân, đặc điểm của loại hình công ty này là tính tách bạch về tài sản, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào bằng tài sản riêng của mình đối với những khoản nợ của công ty, kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Nhưng phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà ban đầu chủ sở hữu cam kết góp. Nếu không góp hoặc không góp đủ thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty.

Trong trường hợp mà chủ sở hữu đã góp đủ số vốn cam kết góp thì Tòa án sẽ không thể kê biên tài sản cá nhân của chủ sở hữu vì chế độ trách nhiệm đối với công ty TNHH một thành viên là TNHH. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ khác trong phạm vi số vốn cam kết góp của mình.

Hy vọng bài viết sẽ đem lại các thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Mọi thông tin cần được tư vấn về các vấn đề như giải thể doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất, bạn vui lòng liên hệ:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản
4 (80%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*