Home » Giải thể công ty » Trình tự thủ tục và thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể

Trình tự thủ tục và thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể

Khi giải thể doanh nghiệp thì điều kiện để giải thể là gì, cần phải thực hiện các thủ tục như nào, có phải thanh toán hết các khoản nợ khi thực hiện hay không ? Hôm nay, Lạc Việt xin được chia sẻ về Trình tự thủ tục và thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể.

Trình tự thủ tục và thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể

Trình tự thủ tục và thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể

Quy định về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo quy định tại điều 158 luật doanh nghiệp:

  • Tổ chức có quyền thanh lý tài sản là chủ công ty tư nhân, hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty, hồi đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp mà điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;
  • Kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, tất cả các chủ nợ người có quyền nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Trong trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì cần đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp.
  • Các quyết định giải thể cần phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Trong thông báo phải ghi đầy đủ: tên, địa chỉ chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Xem thêm: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Các khoản nợ của doanh nghiệp thanh toán theo thứ tự như sau:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

Chú ý: Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho chủ công ty tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh sau đó nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc !!!

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*