Home » Giải thể công ty » Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Ngoài việc quy định,  các loại đại diện, phạm vi đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Bộ luật tố tụng dân sự đã có những căn cứ hoàn thành hay chấm dứt đại diện làm cơ sở cho việc xác định các hoạt động tố tụng hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền (Điều 77 BLTTDS).

Điều khoản chấm dứt tư cách của người đại diện theo ủy quyền có thể xảy ra trong nhiều trường hợp.

  • Thời hạn ủy quyền theo hiệp đồng ủy quyền đã hết. Về cách thức trong thời hạn ủy quyền, bên được ủy quyền phải chấm dứt mọi công tác đã được ủy quyền. Giả sử, trong nhiều trường hợp do những lý do khách quan hoặc chủ quan, bên được ủy quyền chưa hoàn thành hoặc thực hiện chưa dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng việc ủy quyền đã hết thời hạn thì hợp đồng ủy quyền vẫn coi như đã hoàn tất về mặt pháp lý trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
  • Các công việc ủy quyền đã hoàn thành;
  • Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;
  • Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Tòa án tuyên bố biến mất, mất tích hoặc tuyên bố chết.
  • Đối với đại diện theo ủy quyền của đương sự là pháp nhân đại diện ủy quyền hoàn thành khi thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc ủy quyền đã hoàn thành; người đại diện theo luật pháp của pháp nhân hủy bỏ việc ủy quyền hoặc pháp nhân xong.

Như vậy, luật pháp cho phép chấm dứt nhân cách, tư cách của người đại diện theo ủy quyền căn cứ theo ý chí của một bên trong quan hệ ủy quyền.

Việc đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền có thể đặt ra với cả 2 bên đại diện uỷ quyền và bên ủy quyền

Tại Điều 593 “ Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng uỷ quyền” đã đề cập đến thủ tục chấm dứt ủy quyền trong trường hợp uỷ quyền có thù lao và uỷ quyền không có thù lao. Khoản 1 Điều 593 quy định: “Nếu uỷ quyền không có thù lao, thì bên uỷ quyền có thể đơn phương đình chỉ thực hiện giao kèo bất cứ lúc nào nhưng mà phải báo trước cho bên kia một thời hạn có lí”. Việc này chưa rõ thế nào là thời hạn hợp lý? Việc đơn phương đình chỉ thực hành hợp đồng ủy quyền thể hiện theo nguyên tắc nào?

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Việc chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

Chính nội dung đó đã dẫn đến các ảnh hưởng đối với việc xử lý về văn bản tố tụng khác nhau ở các Tòa án. Có Toà cho rằng khi các bên lập hợp đồng ủy quyền qua công chứng, chứng thực thì khi đơn phương đình chỉ thực hành hợp đồng ủy quyền đó cũng phải qua công chứng, chứng nhận. Mà ta thấy ở Tòa án có khi cho rằng chỉ cần có văn phiên bản của một bên xác định việc đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền là có thể hài lòng.

Thiết nghĩ, đã nói đơn phương đình chỉ hợp đồng là thể hiện ý chí của một bên trong việc chấm dứt mọi hợp đồng. Do vậy, chỉ cần sự thể hiện bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng uỷ quyền là được Toà án tán thành. Trong nhiều trường hợp, việc biểu hiện ý chí này cũng không nhất thiết phải lập thành văn bạn dạng. chẳng hạn việc xong ủy quyền ngay tại phần thủ tục bắt đầu phiên toà khi đánh giá các căn cước của các đương sự, nếu vụ án có người đại diện ủy quyền. Nếu đương sự hoặc người đại diện theo ủy quyền khẳng định trước Hội đồng xét xử về việc rút ủy quyền ngay tại phiên toà thì không một mực phải lập thành biên bản. Ý chí chấm dứt mọi sự ủy quyền của một bên trong quan hệ ủy quyền được biểu thị trong biên bản phiên tòa.

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc!

Có thể bạn quan tâm: CHI PHÍ HỢP LÝ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*