Home » Kế toán doanh nghiệp » Đối tượng kê khai thuế theo quý hoặc theo tháng

Đối tượng kê khai thuế theo quý hoặc theo tháng

Khi bạn mới thành lập doanh nghiệp mà không biết cách kê khai thuế theo quý hay theo tháng thì Lạc Việt chúng tôi xin được tư vấn cho mọi người về việc kê khai thuế.

Đối tượng nào thì kê khai thuế theo quý hay theo tháng

Đối tượng nào thì kê khai thuế theo quý hay theo tháng

Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng đã được sửa đổi kề từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng cho những công ty có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trong trường hợp công ty của bạn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT  theo tháng hay theo quý.

Có thể bạn quan tâm : VỐN ĐIỀU LỆ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Lưu ý: đơn vị của bạn có trách nhiệm tự xác xem mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế. Nếu đơn vị của bạn đủ điều kiện, thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Thời kỳ kê khai thuế: Việc tiến hành kê khai thuế theo quý hay theo tháng được xác định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

  1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Áp dụng cho những công ty có tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm trước lớn 50 tỷ đồng.

  1. Cách xác định doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT. Trường hợp mà đơn vị thực hiện kê khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc!

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*