Home » Kế toán doanh nghiệp » Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần

Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần

Với mỗi doanh nghiệp, dù là mới thành lập doanh nghiệp hay là đã thành lập lâu rồi thì vấn đề về vốn vẫn là vấn đề quan trọng, đặc biệt chú ý. Khi chuyển nhượng vốn hay cổ phần thì có phải đóng thuế không, quy định về vấn đề này như thế nào, đặc biệt là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xin mời các bạn cùng chúng tôi thảo luận về vấn đề này.

 Theo quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn/ cổ phần, là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng. Chỉ cần so sánh giá trị cổ phần hoặc số vốn góp khi mua và khi bán, phần chênh lệch chính là lãi. Đối với công ty nước ngoài, phần vốn góp, cổ phần còn liên quan đến tỷ giá ngoại tệ của giá trị cổ phần, vốn góp đó.

Cách tính thuế từ chuyển nhượng vốn/cổ phần sau khi xác định được mức chênh lệch:

  1. Thuế chuyển nhượng vốn đối với cá nhân là 20%

Các trường hợp tính thuế chuyển nhượng vốn/ cổ phần được tính là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng, quy định tại Tại điểm 4 Thông tư số ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ:

  • Áp dụng với các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, các tổ chức hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác;
  • Khoản tiền lãi bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng trái phiếu,cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong doanh nghiệp, các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán;

Theo quy định tại Điểm 2.1.2, Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trong trường hợp này tính theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% trên phần thu nhập tính thuế.

Có thể bạn quan tâm: GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CẦN NHỮNG NGUYÊN TẮC GÌ?

2. Thuế chuyển nhượng vốn góp đối với tổ chức là 25%

Tại điểm 1, Thông tư ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính cùng Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ có quy định một số vấn đề về tính thuế:

Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần

Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần

  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của công ty là thu nhập từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của công ty đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp);
  • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của công ty là thu nhập từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán của công ty đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác;

Trường hợp này thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 25%.

Như vậy có hai cách để tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/ cổ phần, chủ sở hữu cần phải xem xét kỹ xem doanh nghiệp mình phải áp dụng cách nào để tính thuế, tránh trường hợp tính sai, trái với quy định pháp luật, đặc biệt là những công ty mới thành lập, khi mà có thể nhận số vốn được chuyển nhượng.

Công ty Lạc Việt chuyên giải thể doanh nghiệpthành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đắp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Xem thêm: ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP CÓ DỄ KHÔNG?

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*