Home » Tag Archives: thành lập doanh nghiệp

Tag Archives: thành lập doanh nghiệp

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp

fow1370923189

Doanh  nghiệp muốn thành lập mới ủy quyền cho 1 người đứng ra thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Người được ủy quyền thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cần có các yêu cầu gì? I. Yêu cầu người đại diện theo ủy quyền 1. Nội dung Việc chỉ định ai sẽ là người ... Read More »