Home » Thành lập công ty » Các vấn đề về vốn của công ty cổ phần

Các vấn đề về vốn của công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần thì vốn được hình thành dựa trên sự đóng góp của các thành viên, và cổ phần chính là số vốn được chia thành từng phần nhỏ.

Các vấn đề về vốn của công ty cổ phần

Các vấn đề về vốn của công ty cổ phần

Thành viên góp vốn khi thành lập công ty cổ phần được gọi là cổ đông, và cổ đông trong công ty cổ phần có quyền hạn và trách nhiệm theo phần vốn góp.
Công ty cổ phần có hai nguồn vốn, đó là vốn góp của các thành viên và vốn tín dụng hay còn gọi là vốn vay của công ty. Công ty vay vốn dưới các hình thức như vay ngân hàng, vay của tổ chức, cá nhân, đó cơ sở hình thành nguồn vốn tín dụng. Trong công ty cổ phần thì điều đáng lưu ý nhất đó là tỷ lệ vốn vay trong nguồn vốn của công ty, vì đây là cách để công ty tạo thế mạnh về tài chính và niềm tin đối với đối tác.

Có hai cách để huy động vốn trong công ty cổ phần đó là tăng vốn của cổ đông và tăng vốn vay. Việc tăng vốn vay thực hiện bằng cách phát hành cổ phiếu tức là tăng vốn của chủ sở hữu và phát hành trái phiếu, ngoài ra là vay ngân hàng, tín dụng thuê mua.

>>> Có thể bạn quan tâm : DANH SÁCH CÔNG TY MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THÁNG 8/2016

Khoản 3, điều 77 Luật Doanh nghiệp có quy định về đặc trưng về huy động vốn của công ty cổ phần là mọi công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn. Còn công ty tư nhân và công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào, đối với công ty TNHH thì chỉ được phát hành trái phiếu, không được phát hành cổ phần.

Công ty cổ phần có khả năng thu hút vốn dễ dàng, huy động hiệu quả lượng vốn góp lớn nhờ việc phát hành cổ phiếu . Do đó, làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, tăng độ tín nhiệm và giảm thiểu khả năng phá sản.
Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 85 của bộ Luật Doanh nghiệp thì các cổ đông của doanh nghiệp cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần. Từ đó, phạm vi đối tượng được quyền tham gia vào công ty cổ phần ngày càng mở rộng, nên ngay cả cán bộ công chức cũng được quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập công ty cổ phần chỉ được chuyển nhượng phần cổ phần phổ thông cho người khác trong thời hạn 3 năm kể từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận, và đúng với quy định của pháp luật. Việc này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của cổ đông sáng lập, hơn nữa cũng nhằm để ràng buộc trách nhiệm của cổ đông sáng lập với công ty, để cổ đông không được tùy ý từ bỏ công ty khi công ty mới được thành lập hoặc không được sự đồng ý của các cổ đông khác.

Trên đây là sự chia sẻ của chúng tôi về các quy định về vốn trong công ty cổ phần, nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau đây để có thể được tư vấn nhanh nhất: Công ty Lạc Việt chuyên giải thể doanh nghiệpthành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

 

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*