Home » Thành lập công ty » Có được chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Có được chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Các phương thức chuyển đổi quy định tại khoản 2 điều 196 Bộ luật doanh nghiệp năm 2014

 • Thứ nhất không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Thứ hai huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Thứ ba bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Thứ tư kết hợp ba phương thức trên.

Hồ sơ chuyển đổi gồm:

Hồ sơ chuyển đổi công ty

Hồ sơ chuyển đổi công ty

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách cổ đông sáng lập Công ty chuyển đổi;
 • CMND hoặc hộ chiếu bản sao còn hiệu lực đối với cá nhân; Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN bản sao đối với tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân bản sao hợp lệ còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn góp); hoặc giấy tờ xác nhận tặng cho một phần quyền sở hữu công ty (đối với trường hợp tặng cho một phần sở hữu);
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc huy động thêm vốn góp từ các tổ chức/cá nhân khác và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quy định về thủ tục chuyển đổi

 • Muốn chuyển đổi công ty cần phải thông qua sự chấp thuận của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông và phải thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Nội dung của Quyết định gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;
 • Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định thì cần phải gửi quyết định đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong công ty biết về việc chuyển đổi;
 • Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau đăng ký kinh doanh, công ty cũ tức là công ty chuyển đổi phải chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, và chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

>>> XEM THÊM : HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trình tự thủ tục chuyển đổi:

 • Doanh nghiệp muốn chuyển đổi phải đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.
 • Tiếp theo, Phòng Đăng ký kinh doanh phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ mà doanh nghiệp gửi tới và giải quyết hồ sơ; trao giấy biên nhận.
 • Doanh nghiệp đến lấy kết quả giải quyết hồ sơ theo giấy hẹn.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi là Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở công ty và thời gian giải quyết thủ tục chuyển đổi là 5 ngày làm việc.

Hy vọng bài viết đem lại nội dung hữu ích cho bạn đọc!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đắp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất, Công ty Lạc Việt chuyên giải thể doanh nghiệpthành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

 

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*