Home » Thành lập công ty (page 3)

Thành lập công ty

Dịch vụ thành lập Công ty trọn gói nhanh gọn, uy tín nhất Hà Nội. Không phải lo lắng cho bất kỳ vấn đề pháp lý nào xảy ra.

Thay đổi điều lệ doanh nghiệp

Thay đổi vốn điều lệ

Mỗi khi thành lập công ty mới thì một trong số các yêu cầu qua trọng cần phải thực hiện đó là thành lập điều lệ công ty. Điều lệ công ty giúp cho các thành viên trong công ty biết được quyền và nghĩa vụ mà mình cần phải thực hiện. Vậy khi nào thì được sửa đổi điều ... Read More »

Thành lập công ty con

Thành lập công ty con

Hiện nay có nhiều công ty có ý tưởng thành lập công ty con nhằm tránh rủi ro cho công ty mẹ cũng như nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ban đầu. Vậy có thể thành lập công ty TNHH con từ công ty mẹ được không, hay công ty cổ phần có được thành lập ... Read More »

Thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào, thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào cho đúng pháp luật, các doanh nghiệp mới thành lập công ty có được thay đổi đăng ký kinh doanh không hoặc muốn chuyển đổi từ công ty cổ phần sang thành lập công ty TNHH thì có phải ... Read More »

Độ tuổi được phép thành lập công ty

Độ tuổi được phép thành lập công ty

Các cá nhân hay tổ chức khi mà muốn kinh doanh hay là muốn thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần… đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, ví dụ như về vấn đề được kinh doanh hoặc bán sản phẩm hàng hóa nào, mặt hàng nào bị cấm… Các cá nhân tổ chức cần phải ... Read More »

Hồ sơ thành lập công ty Hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty Hợp danh

Nếu bạn là người muốn kinh doanh, muốn làm người đứng đầu một tổ chức, hay nói cách khác bạn muốn thành lập công ty của riêng mình. Có rất nhiều loại hình công ty cho bạn lựa chọn để thành lập, chẳng hạn như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh… Vậy nếu bạn muốn ... Read More »