Home » Thành lập công ty (page 6)

Thành lập công ty

Dịch vụ thành lập Công ty trọn gói nhanh gọn, uy tín nhất Hà Nội. Không phải lo lắng cho bất kỳ vấn đề pháp lý nào xảy ra.

Có được chuyển nhượng lại chi nhánh công ty cổ phần lại cho người khác?

Có được chuyển nhượng lại chi nhánh công ty cổ phần lại cho người khác

Chủ doanh nghiệp có quyền bán doanh nghiệp cho người khác chỉ có chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp khác không có quy định về trình tự thủ tục bán doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp 2005. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực ... Read More »

Các vấn đề về vốn khi thành lập công ty

Các vấn đề về vốn khi thành lập công ty

Các thành viên, cổ đông, góp vốn như thế nào là hợp lý; và vốn có ảnh hưởng gì sau này đến việc thành lập doanh nghiệp?  Lạc Việt chúng tôi xin chia sẻ một số vấn đề về góp vốn khi thành lập công ty TNHH như sau: Thứ nhất: Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng ... Read More »

Một số vấn đề về chia doanh nghiệp

Một số vấn đề về chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhưng chia doanh nghiệp như thế nào, và các vấn đề về chia doanh nghiệp mà các doanh nghiệp phải quan tâm là gì? Hôm nay, công ty Lạc Việt sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ... Read More »

Cá nhân góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản ?

Cá nhân góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản ?

Khi thành lập doanh nghiệp thì cá nhân có thể góp vốn bằng tiền mặt hay bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng? Bài viết sau của công ty Lạc Việt chúng tôi xin được tư vấn cho các bạn về vấn đề này. Quy định về giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP ... Read More »

Tại sao thành viên hợp danh của công ty hợp danh lại không làm chủ doanh nghiệp tư nhân được ?

Tại sao thành viên hợp danh của công ty hợp danh lại không làm chủ doanh nghiệp tư nhân được ?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay thì thành viên của công ty hợp danh là cá nhân, còn tổ chức không được tham gia góp vốn để trở thành thành viên hợp danh công ty hợp danh mà chỉ có thể là thành viên góp vốn. Tất cả các thành viên hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề và bản sao hợp ... Read More »

Tiêu chuẩn làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là người phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý công ty; Công ty cổ phần: Cổ đông là các cá nhân sở hữu ít ... Read More »

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là các văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử hoặc cả 2 loại này dùng để ghi chép và để lưu danh sách các cổ đông trong công ty cổ phần và lưu lại các lần chuyển nhượng trong công ty cổ phần. Từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ... Read More »

Quy định chung về việc đổi trả con dấu

Quy định chung về việc đổi trả con dấu

Quy định chung về việc đổi trả con dấu Theo luật mới hiện nay, doanh nghiệp được phép sử dụng nhiều con dấu. Những doanh nghiệp đã thay đổi con dấu, hoặc làm con dấu mới đang có nhiều thắc mắc về việc sử dụng và lưu giữ con dấu cũ như thế nào? Nếu vẫn sử dụng có vấn ... Read More »

Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tư nhân

Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tư nhân

1. Công ty tư nhân là tổ chức có một cá nhân làm chủ Thứ nhất : Về quan hệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp Nguồn vốn lúc đầu của đơn vị tư nhân là từ tài sản của một cá nhân. Phần vốn này sẽ do chủ công ty tự khai báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và được ghi chép toàn ... Read More »