Home » Thành lập công ty » Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Mỗi công ty đều có một người đại diện theo pháp luật, để thực hiện các công việc như quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động của công ty…Thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần…hay các công ty khác thì đều phải quy định rõ ràng về người đại diện theo pháp luật của công ty, đặc biệt người đại diện theo pháp luật phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Hôm nay Lạc Việt xin tư vấn cho các bạn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú ở Việt Nam; nếu vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để triển khai quyền đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty đó. Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chưa trở lại Việt Nam cùng lúc đó mà không ủy quyền cho khác thì phải thực hiện theo quy định sau đây:

Đối với công ty tư nhân: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục triển khai các quyền cùng lúc thực hiện các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty.

Đối với doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp cổ phần, cơ sở kinh doanh hợp danh: Người được ủy quyền vẫn cứ tiếp tục thực hiện các quyền đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh TNHH, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp hoặc là cho đến khi Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên doanh nghiệp hợp danh quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm: Điều kiện làm người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp
Trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác triển khai các quyền và thực hiện các nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu cơ sở kinh doanh, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên doanh nghiệp hợp danh cử người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong phương án tố tụng tại Tòa án.

Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh không trực tiếp triển khai các hợp đồng, các giao dịch của doanh nghiệp,không ủy quyền cho cá nhân trong doanh nghiệp thực hiện thay thì phải có giấy ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh. Trong các hợp đồng, các giao dịch của doanh nghiệp, phải xuất trình giấy ủy quyền này.

Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Đối với các công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi vắng mặt trên 30 ngày thì người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện tiến hành các công việc của người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật cùng với quy định của điều lệ doanh nghiệp. Bên ủy quyền cùng với bên nhận ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt triển khai hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trong một quãng thời gian hợp lý, phải trả thù lao (nếu có), đồng thời phải bồi thường thiệt thòi (nếu có) cho bên kia theo quy định của pháp luật. Văn bản thỏa thuận ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền đương nhiên chấm dứt khi bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hay đã chết theo quy định tại Điều 588, 589 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Mọi thông tin cần tư vấn một cách nhanh nhất bạn vui lòng liên hệ: công ty Lạc Việt chuyên thành lập doanh nghiệp; kế toán đơn vị trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện cho công ty.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 374

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*