Home » Thành lập công ty » Thành lập công ty con

Thành lập công ty con

Hiện nay có nhiều công ty có ý tưởng thành lập công ty con nhằm tránh rủi ro cho công ty mẹ cũng như nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ban đầu. Vậy có thể thành lập công ty TNHH con từ công ty mẹ được không, hay công ty cổ phần có được thành lập công ty con không…. điều kiện thành lập như thế nào, thủ tục ra sao? Lạc Việt sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này

  1. Điều kiện để thành lập công ty con

Thứ nhất công ty mẹ phải có một pháp nhân đã được đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai pháp nhân thành lập công ty con phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.

Thứ ba phải có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.

Thành lập công ty con

Thành lập công ty con

Lưu ý:

Công ty mẹ và công ty con là độc lập với nhau, có tư cách pháp nhân kinh tế đầu đủ.

  • Khi thành lập công ty con thì mọi hoạt động của công ty con đều đem lại lợi ích kinh tế nhất định của công ty mẹ và công ty mẹ chi phối các quyết định liên quan tới hoạt động của công ty con.
  • Công ty mẹ phải thiết lập một bộ máy quản lý riêng hoàn toàn độc lập với công ty con.
  • Công ty con giúp giảm giới hạn rủi ro cho công ty mẹ trong quá trình thực hiện các dự án. Công ty con sẽ thực hiện chức năng kinh doanh trong ngành hoặc dự án, và có quyền và nghĩa vụ tách biệt.

XEM THÊM : ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG ĐỂ CHO DOANH NGHIỆP CÓ THỂ THÀNH LẬP CÔNG TY?

  1. Hồ sơ thành lập công ty con

Để thành lập được công ty con phải có đầy đủ giấy tờ sau

  • Giấy phép kinh doanh, giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty con.
  • Quyết định thành lập công ty con của chủ sở hữu công ty mẹ.
  • Có đầy đủ giấy tờ theo quy định của luật doanh nghiệp về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tuy nhiên phải phù hợp với loại hình đăng  ký doanh nghiệp như biên bản Thành lập công ty con; thông báo thành lập công ty con; dự thảo Điều lệ công ty; danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên; văn bản xác thực vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề cần vốn pháp định; công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì cần có bản chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác
  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trên đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi mà doanh nghiệp tiến hành đặt trụ sở của công ty con.

  1. Thời hạn giải quyết

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày mà phòng kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau 7 ngày sẽ có đăng ký kinh doanh cho công ty con và sau 5 ngày có con dấu pháp nhân công ty con.

Mọi thông tin cần tư vấn một cách nhanh nhất bạn vui lòng liên hệ: công ty Lạc Việt chuyên thành lập doanh nghiệp; kế toán đơn vị trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện cho công ty.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Có thể bạn quan tâm:  Điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*