Home » Thành lập công ty » Thuê giám đốc như nào cho đúng luật ?

Thuê giám đốc như nào cho đúng luật ?

Có nhiều chủ sở hữu khi thành lập công ty thường có xu hướng thuế giám đốc hay tổng giám đốc để điều hành công ty nhằm, có rất nhiều lý do, có thể chủ sở hữu quá bận, hoặc muốn nâng cao trình độ quản lý. Hôm nay công ty Lạc Việt xin được chia sẻ về các vấn đề liên quan đến việc thuê giám đốc hay người quản lý điều hành doanh nghiệp.
Mọi doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đều có quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp và ngườ được thuê phải  chịu mọi trách nhiệm trước hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thuê giám đốc như nào cho đúng luật ?

Thuê giám đốc như nào cho đúng luật ?

Khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, tức là khi mà công ty thuê người làm giám đốc, công ty cần phải thông báo đến cơ quan ĐKKD để sửa đổi người đại diện trên giấy chứng nhận ĐKKD; hoặc khi kết thúc hợp đồng mà hai bên không ký hợp đồng mới hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Giám đốc, Tổng giám đốc cũng phải thông báo tới cơ quan ĐKKD để chỉnh sửa giấy chứng nhận ĐKKD.

Mối quan hệ giữa giám đốc và công ty là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động và được điều chỉnh chủ yếu bởi pháp luật về lao động sau đó mới đến pháp luật về doanh nghiệp.
Luật Doanh nghiệp 2015 quy định, một nhiệm kỳ Giám đốc không quá 5 năm.

Quy định về hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ.

>> Xem thêm: BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY KHI DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

Do đó có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là nếu hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc nếu hợp đồng xác định thời hạn đủ điều kiện trở thành hợp đồng không xác định thời hạn thì sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, công ty có được chấm dứt hợp đồng lao động và bổ nhiệm người khác làm giám đốc không? Hoặc có thể nếu chưa hết 5 năm do giám đốc được thuê làm việc không có hiệu quả thì công ty có được chấm dứt hợp đồng lao động không?… Như vậy, ký hợp đồng thuê Giám đốc , người chủ sở hữu cần cần quan tâm nhiều đến các hợp đồng để  tránh vấn đề tranh chấp pháp lý đáng tiếc xảy ra.
Có thể thực hiện theo hình thức hợp đồng ủy quyền tức là chủ tịch hội đồng quản trị ký một hợp đồng ủy quyền quản lý với giám đốc, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên. Có thể thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền về việc giám đốc sẽ được nhận một khoản thù lao xác định hoặc tỷ lệ (%) với doanh thu đạt được sau mỗi hoạt động kinh doanh. Hai bên ký kết hợp đồng không bị ràng buộc bằng một Hợp đồng lao động , và bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do. Do đó, nếu giám đốc được ủy quyền mà không làm tốt nhiệm vụ được giao thì hội đồng quản trị có thể ra một thông báo chấm dứt hợp đồng ủy quyền với người đó và có thể bổ nhiệm người khác thay thế để có thể giúp công ty hoạt động tốt hơn.

Công ty Lạc Việt chuyên giải thể doanh nghiệpthành lập doanh nghiệp hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đắp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất.

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Hy vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho các bạn!

 

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*