Home » Thành lập công ty » Ủy quyền thành lập doanh nghiệp

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp

Doanh  nghiệp muốn thành lập mới ủy quyền cho 1 người đứng ra thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Người được ủy quyền thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cần có các yêu cầu gì?

I. Yêu cầu người đại diện theo ủy quyền

1. Nội dung

Việc chỉ định ai sẽ là người được ủy quyền đứng ra thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cần có văn bản ủy quyền được thông báo tới toàn bộ người có trách nhiệm trong công ty, tới cơ quan thuế trong thời hạn là 7 ngày tính từ ngày được chỉ định. Trong nội dung thông báo, cần chứa thông tin các nội dung như sau:

huong-dan-ung-pho-tinh-huong-bat-ngo-trong-kinh-doanh-481

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Tỷ lệ vốn góp
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số cmt, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền được chỉ định;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo ủy quyền của thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm người ủy quyền công ty

Đủ năng lực hành vi dân sự, không bị các bệnh về thần kinh.

Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

Công ty con có phần vốn góp, cổ phần sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty thuộc nhà nước thì những người như: vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của người quản lý, người có thẩm quyền đã được bổ nhiệm không được làm người đại diện ủy quyền tại công ty con.

II. Quy định của pháp luật

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Quy định tại điều 11 của nghị định này

Điều 11. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Khi người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, khi thực hiện các thủ tục, người được ủy quyền phải nộp 1 bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định tại Điều 10 của Nghị định này:

  1. Bản sao hợp đồng cung cấp các dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp với các tổ chức làm dịch vụ liên quan đến đăng ký kinh doanh doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức cho cá nhân trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
  2. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân trực tiếp thực hiện liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*