Home » Thuế

Thuế

Có thể bạn chưa biết: Hoàn thuế điện tử không hề phức tạp

Hoàn thuế điện tử giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, đặc biệt là trong thời đại “thời gian quý hơn vàng” ngày nay. Hướng dẫn nộp giấy đề nghị hoàn thuế qua internet Đầu tiên, người nộp thuế phải được cơ quan thuế chấp nhận, cho phép nộp thuế điện tử. Sau đó thực hiện ... Read More »

Có thể bạn chưa biết: Hoàn thuế điện tử không hề phức tạp

29_3_giaitoahoanthue

Hoàn thuế điện tử giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, đặc biệt là trong thời đại “thời gian quý hơn vàng” ngày nay. Hướng dẫn nộp giấy đề nghị hoàn thuế qua internet Đầu tiên, người nộp thuế phải được cơ quan thuế chấp nhận, cho phép nộp thuế điện tử. Sau đó thực hiện ... Read More »

Thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài

Quyết-toán-thuế-thu-nhập-cá-nhân-với-người-nước-ngoài_-Kế-toán-thuế-Centax

Cơ sở pháp lý: – Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: hướng dẫn triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, ... Read More »

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

danh-muc-benh-hiem-ngheo-xet-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan

    I. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN 1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Cá nhân cư trú có doanh số từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu: Có số thuế phải nộp thêm. Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hay bù trừ thuế khi ... Read More »

Công ty mới thành lập kê khai thuế như thế nào

cong-ty-moi-thanh-lap-can-lam-nhung-gi-2

Thủ tục khai thuế cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế số tiền thu về từ việc bán sản phẩm cơ sở kinh doanh, thuế doanh thu cá nhân. Tuy vậy, cơ sở kinh doanh bạn thành lập ngày 20/03/2016 nhưng bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ... Read More »

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động kinh doanh đều phải biết các quy định liên quan đến thuế của doanh nghiệp để tránh rủi ro không đáng có. Vậy khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức mới thành lập doanh nghiệp, mới đi vào hoạt động kinh doanh có được hoàn thuế không? Hoàn thuế ... Read More »