Home » Thuế » Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp khi mà hoạt động kinh doanh đều phải biết các quy định liên quan đến thuế của doanh nghiệp để tránh rủi ro không đáng có. Vậy khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức mới thành lập doanh nghiệp, mới đi vào hoạt động kinh doanh có được hoàn thuế không?

Hoàn thuế giá trị gia tăng việc mà Nhà nước đã tạo ra cho các cơ sở kinh doanh hoạt động tại Việt Nam những thuận lợi, nhất là đối với những công ty có hàng hóa xuất khẩu. Điều kiện cần để được xét hoàn thuế là công ty phải sử dụng cách làm khấu trừ khi tính thuế.

Để được xét hoàn thuế, doanh nghiệp phải sử dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế. Đây là phương pháp tính hiệu số giữa VAT đầu ra đồng thời với VAT đầu vào.

  1. Các trường hợp xảy ra hoàn thuế
  • Hiệu số giữa VAT đầu ra đồng thời với VAT đầu vào > 0 : phải nộp thuế giá trị gia tăng;
  • Hiệu số giữa VAT đầu ra và VAT đầu vào = 0 : trường hợp này không phải nộp thuế giá trị gia tăng;
  • Hiệu số giữa VAT đầu ra cùng với VAT đầu vào < 0 : được xét hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàn Thuế giá trị gia tăng trong trường hợp:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

  • Công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo định hướng khấu trừ thuế được xét hoàn thuế nếu sau thời gian 03 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu tham gia chưa được khấu trừ hết. Do đó, để được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng thì công ty phải có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên đối với loại hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;  khi chuyển đổi sở hữu công ty, chuyển đổi công ty, sáp nhập, hợp nhất công ty, chia, tách, giải thể công ty, hay không còn khả năng chi trả, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hay số thuế GTGT đầu tham gia chưa được khấu trừ hết đối với công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
  • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn trợ giúp phát triển chính thức ODA không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miễn trừ ngoại giao khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

XEM THÊM: ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ VAT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

  1. Hồ sơ hoàn thuế, quy định ở điều 58 luật doanh nghiệp
  • Văn bản đòi hỏi hoàn thuế;
  • Các tài liệu liên quan đến đòi hỏi hoàn thuế.

Nộp một bộ hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc là tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

Sau 15 ngày xem xét, kể từ ngày nhận và kiểm tra đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đồng ý hay không đồng ý việc hoàn thuế. Đối với trường hợp hoàn thuế được chấp thuận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bắt đầu thanh tra, kiểm tra tất cả các hồ sơ, chứng từ tại công ty. Thời hạn thanh tra kiểm tra là không quá 60 ngày kể từ ngày có quyết định chấp nhận yêu cầu xin hoàn thuế.

Có thể bạn quan tâm: Đối tượng kê khai thuế theo quý hoặc theo tháng

Nếu muốn được tư vấn một cách nhanh nhất về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp TNHH, cổ phần…. hay giải thể doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau đây

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*