Home » Tin tức » Các loại chứng khoán

Các loại chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán hàng hóa được giao dịch là cổ phiếu, trái phiếu, và các loại chứng khoán phát sinh. Vậy để hiểu rõ các khái niệm của các loại hàng hóa này này, thì mời các bạn theo dõi bài viết của Lạc Việt chúng tôi.

Cổ phần:

Cổ phần là số vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau. Gồm 2 loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưa đãi. Và Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, còn cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi được.

Cổ phần ưu đãi bao gồm có 4 loại: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đã cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác. Trong đó, cổ phần ưu đã biểu quyết là không được phép chuyển nhượng.

>>> Xem thêm: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần là cổ phần phổ thông. Tại thời điểm sáng lập công ty , 3 cổ đông sáng lập phải mua ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được chào bán ( vì tối thiểu số thành viên của công ty cổ phần là 3 người )  80% số cổ phần còn lại sẽ được phát hành để những thành viên khác mua lại để trở thành cổ đông thường.

Các loại chứng khoán

Các loại chứng khoán

Cổ phiếu:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Cổ phiếu bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu chưa phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu đang tiến hành lưu thông trên thị trường.

Đặc điểm của cổ phiếu là tính thanh khoản cao, dễ dàng lưu thông trên thị trường như tiền mặt nhưng rủi ro cũng khá cao vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: kinh tế-chính trị trong nước hoặc của thế giới, kết quả kinh doanh của công ty, tâm lý của nhà đầu tư

Trái phiếu:

Đây là một loại chứng khoán nợ do công ty phát hành, ghi nhận nghĩa vụ trả nợ cả gốc,lãi và các nghĩa vụ khác nếu có của công ty đối với người sở hữu trái phiếu.

Đặc trưng chính của trái phiếu là mệnh giá, lãi suất định kỳ, thời hạn, trái phiếu thể hiện quan hệ chủ nợ – con nợ giữa người phát hành và người đầu tư.
Lãi suất của các trái phiếu phụ thuộc vào các yếu tố: Cung cầu vốn trên thị trường tín dụng, mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành, thời gian đáo hạn của trái phiếu.

Như vậy, các loại chứng khoán này liên quan đến nhau về mặt vốn, khác nhau về bản chất, cần  phải phân biệt rõ ràng từng loại tránh sự sai sót trong quá trình giao dịch.

Có thể bạn quan tâm: Quy định về việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc !!!

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*