Home » Tin tức » Điều kiện thành lập ngân hàng vốn nước ngoài Việt Nam

Điều kiện thành lập ngân hàng vốn nước ngoài Việt Nam

Thành lập ngân hàng vốn 100% nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng 1 số các điều kiện sau: có ngân hàng mẹ là định chế tài chính, sở hữu trên 50%  vốn của ngân hàng thành lập tại Việt Nam và tổng tài sản hiện có của ngân hàng là trên 10 tỷ USD vào năm trước của năm xin cấp phép.

I. Điều kiện thành lập

Để cấp phép thành lập ngân hàng có vốn 100% nước ngoài cần có đủ các điều kiện sau:

Ngân hàng nước ngoài không vi phạm các quy định nghiêm trọng về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác tại đất nước mà ngân hàng đăng ký trong vòng 3 năm gần nhất trước khi giấy xin cấp phép. Ngoài ra, kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được xếp loại tín nhiệm quốc tế ở mức độ có thể thực hiện được các cam kết tài chính, có thể hoạt động bình thường khi tình hình tài chính có biến động hay điều kiện kinh tế không thuận lợi.

starting-a-business-in-India-for-foreign-company

Ngân hàng nước ngoài cần đạt các tỷ lệ tối thiểu: an toàn vốn tối thiểu, các tỷ lệ an toàn khác theo thông lệ quốc tế.Tỷ lệ an toàn tối thiểu 8%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% vào năm trước khi xin cấp phép cho đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp phép.

Hoạt động có lãi trong 3 năm trước liền kề năm xin cấp phép.

Cơ quan giám sát tại nước sở tại có khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng trên cơ sở tổng hợp theo thông lệ của quốc tế, có cam kết hợp tác quản lý giám sát và trao đổi thông tin với ngân hàng nhà nước.

Một số các điều kiện kèm theo:

Các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 22 Luật các tổ chức tín dụng gồm:

Về vốn, vốn điều lệ của các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của chính phủ

Người quản lý, điều hành ngân hàng cần có đầy đủ điều kiện về hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với các hoạt động của ngân hàng, các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, người điều hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của ngân hàng nhà nước.

Luôn có phương án kinh doanh khả thi, có ít nhất 1 phương án kinh doanh  hoạt động trong 3 năm đầu.

Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Ngân hàng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cho  phép tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng tài sản của ngân hàng nước ngoài trên 10 tỷ USD vào năm trước khi cấp phép.

Ngân hàng nước ngoài cam kết với ngân hàng nhà nước về việc sẵn sàng tài trợ công nghệ, quản trị, điều hòa hoạt động cho ngân hàng 100%vốn nước ngoài, đảm bảo duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của ngân hàng nhà nước.

II. Khi ngân hàng Việt Nam tham gia

Các ngân hàng Việt Nam tham gia góp vốn thành lập liên doanh các tổ chức nước ngoài không phải là ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng sẽ phải là ngân hàng có uy tín, có năng lực tài chính, hoạt động lành mạnh, kinh doanh hiệu quả, có lãi. Một số các yêu cầu để ngân hàng Việt Nam đáp ứng khi tham gia:

Thời gian hoạt động ngân hàng tối thiểu là 5 năm.

Tổng tài sản tối thiểu là 10000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2% tổng dư nợ. Ngân hàng không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong những năm trước năm khi cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh.

Ngân hàng phải kinh doanh có lãi trong 3 năm liên tiếp trước năm xin giấy cấp phép.

xem thêm: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều kiện thành lập ngân hàng vốn nước ngoài Việt Nam
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*