Home » Tin tức (page 2)

Tin tức

Tin tức thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp và giải thể công ty.

Trả cổ tức cho cổ đông

Trả cổ tức cho cổ đông

Theo quy định của pháp luật thì Cổ tức trả cho cổ đông phổ thông được xác định dựa trên số lợi nhuận ròng đã triển khai, đồng thời các khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp cổ phần chỉ được trả cổ tức cho người tham gia góp vốn thành lập công ty khi mà đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ về vốn khác theo quy ... Read More »

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Khi tiến hành thành lập công ty, mỗi doanh nghiệp đều cần vốn để thành lập, nhưng trong doanh nghiệp có rất nhiều khai niệm về vốn, làm sao để phân biệt vốn góp để thành lập công ty đâu là vốn quy định cho một số ngành nghề có điều kiện… Lạc Việt xin được tư vấn cho các ... Read More »

Các loại chứng khoán

Các loại chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán hàng hóa được giao dịch là cổ phiếu, trái phiếu, và các loại chứng khoán phát sinh. Vậy để hiểu rõ các khái niệm của các loại hàng hóa này này, thì mời các bạn theo dõi bài viết của Lạc Việt chúng tôi. Cổ phần: Cổ phần là số vốn điều lệ được chia ... Read More »

Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

  “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp” . Theo Ðiều 37 luật doanh nghiệp. Ngoài ra, ... Read More »

Trường hợp mà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

Khi tiến hành thành lập công ty thì doanh nghiệp của bạn bắt buộc phải đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh và khi mà đơn vị bạn tiến hành các hoạt động giải thể đơn vị thì tổ chức bạn cũng cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sao cho công ty bạn có thể đáp ứng tốt ... Read More »

Những điều cần biết về con dấu doanh nghiệp

Những điều cần biết về con dấu doanh nghiệp

Con dấu là một trong những thành phần chính của công ty. Con dấu là gì và khi nào phải thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp? 1. Con dấu doanh nghiệp là gì – Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, không trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. – Con dấu ... Read More »