Home » Tin tức » Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Khi tiến hành thành lập công ty, mỗi doanh nghiệp đều cần vốn để thành lập, nhưng trong doanh nghiệp có rất nhiều khai niệm về vốn, làm sao để phân biệt vốn góp để thành lập công ty đâu là vốn quy định cho một số ngành nghề có điều kiện… Lạc Việt xin được tư vấn cho các bạn hiểu rõ về vốn điều lệ và vốn pháp định.

  1. Khái niệm vốn điều lệ, vốn pháp định

Vốn pháp định : Vốn pháp định là số vốn do nhà nước quy định cho một số ngành nghề có điều kiện và buộc phải có xác nhận của ngân hàng thương mại về việc công ty đã có đủ số vốn trên.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, do các cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi đầy đủ vào Điều lệ công ty.

  1. Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ

Thứ nhất: quy định của pháp luật trước năm 2000

Dựa vào các quy định của bộ Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 (có hiệu lực kể từ ngày 15/04/1991)

Vốn pháp định áp dụng cho tất cả các loại ngành nghề kinh doanh và tất cả các loại hình công ty như cổ phần, hợp danh, TNHH… Hội đồng Bộ trưởng quy định về mức vốn pháp định áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh.

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định, do đó trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng phải cao hơn hoặc bằng mức vốn pháp định.

Thứ hai: Quy định của pháp luật từ năm 2000 đến năm 2005

Dựa trên các quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 ( có hiệu lực từ ngày 01/01/2000) , quy định của luật Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

Vốn pháp định là vốn ban đầu của công ty được ghi trong điều lệ của công ty, quy định này được áp dụng đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và với bất kỳ loại ngành nghề kinh doanh nào. Đối với các công ty nước ngoài này thì trong quá trình hoạt động, không được giảm vốn pháp định, muốn tăng vốn pháp định cần phải đăng ký với Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư.

Vốn pháp định chỉ còn áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định, đối với các công ty trong nước, các ngành nghề khác nhau áp dụng các mức vốn khác nhau nhưng phải tuân theo các quy định khác nhau của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ: Kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 6 tỷ đồng; kinh doanh sản xuất phim mức vốn pháp định là 1tỷ đồng…

Thứ ba: Quy định của pháp luật từ năm 2005 đến nay

Vốn pháp định áp dụng cho tất cả các loại hình công ty, và cho 1 số loại ngành nghề kinh doanh nhất định theo quy định Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

Hy vọng bài viết mang lại các thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất, bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*