Home » Tin tức » Trả cổ tức cho cổ đông

Trả cổ tức cho cổ đông

Theo quy định của pháp luật thì Cổ tức trả cho cổ đông phổ thông được xác định dựa trên số lợi nhuận ròng đã triển khai, đồng thời các khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp cổ phần chỉ được trả cổ tức cho người tham gia góp vốn thành lập công ty khi mà đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ về vốn khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ và bù đắp đủ thiệt hại trước đó theo quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty đã quy định; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, cơ sở kinh doanh vẫn phải bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản tiền phải thanh toán cùng với nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Trả cổ tức cho cổ đông

Trả cổ tức cho cổ đông

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của cơ sở kinh doanh hay là bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải thanh toán bằng đồng Việt nam cũng có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc là gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hay là địa chỉ liên lạc của người tham gia góp vốn thành lập công ty. Cổ tức được trả bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi doanh nghiệp đã có đủ chi tiết về ngân hàng của người tham gia góp vốn thành lập công ty để có thể chuyển trực tiếp số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của người tham gia góp vốn thành lập công ty. Nếu cơ sở kinh doanh đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì công ty không phải chịu trách nhiệm về các thiệt thòi phát sinh từ việc chuyển khoản.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, cơ sở kinh doanh không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 122, 123 cùng điều 124 của Luật này. Cơ sở kinh doanh phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá của cổ phần dùng để chi trả cổ tức, điều kiện là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành xong việc thanh toán cổ tức.

Xem thêm: Các loại chứng khoán

Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức tương ứng với từng cổ phần sẽ được trả, thời hạn cùng hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Thông báo về trả cổ tức phải được gửi đến được địa chỉ đăng ký tất cả người tham gia góp vốn thành lập công ty đảm bảo chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có đầy đủ nội dung và rõ ràng như đối với cổ đông là cá nhân ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc là các chứng thực cá nhân hợp pháp khác ; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hay là số đăng ký kinh doanh của người tham gia góp vốn thành lập công ty là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần cũng như tổng số cổ tức mà người tham gia góp vốn thành lập công ty đó được nhận, thời điểm cùng quy trình trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị cùng người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp mà cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa lúc kết thúc lập danh sách người tham gia góp vốn thành lập công ty cùng với thời gian trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức của doanh nghiệp.

Trên đây là sự tư vấn của chúng tôi về việc trả cổ tức cho cổ đông, hy vọng bài viết có những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thành lập công ty hay bạn muốn thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, hay bất kỳ loại hình doanh nghiệp khác hoặc là bạn  muốn tiến hành dịch vụ giải thể doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau đây để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Địa chỉ: P611, toà nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

http://thanhlapcongtyhanoi24h.com

Trả cổ tức cho cổ đông
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*